Your address will show here +12 34 56 78

År 1627

Första gången Skärholmens gård nämns är år 1627 då en ”Peder i Skierholmen” sägs äga en häst och två kor. Han ska betala en halv spann utsäde i skatt. Detta tyder på att det handlade om ett blygsamt hemman. Han ägde inte marken själv utan den tillhörde Vårby säteri. Ursprunget till namnet Skärholmen känner vi inte men det är möjligt att det syftar på ett kärr (skierr) beläget intill holmen där en å rinner ut i Mälaren. I dag finns där inte någon å, däremot en bäck. Det är också möjligt att ”Skier” betyder ”sten”, samma ord som i ”skär”.

År 1750

Köpmannen och handelsborgmästaren Engelbert Gother köper loss marken från Vårby säteri och uppförde en herrgårdsliknande anläggning med huvudbyggnad, flyglar och en park, där han och hans familj kunde bo sommartid. Han tillhörde en framväxande borgarklass som påbörjade den utflyttning till sommarnöjen, som hundra år senare fullkomligt exploderade i Stockholms skärgård. Hundra år senare moderniseras huset och får då takkupor och sin veranda ut mot Mälaren. Också flygelbyggnaderna förses med takkupor. Nästa stora ombyggnad sker vid sekelskiftet 1900 då bland annat kakelugnarna kommer till. Nu byggs också verandorna på övervåningen. I stort sett är det då gården får sitt nuvarande utseende med träkolonner och dubbeltrappen mot sjön i fjällpanel.

År 1945

Gården köptes av Stockholms stad, som samtidigt köpte Sjövillan (nuvarande båtklubben), Bergudden och Tusculum samt ekonomibyggnader, ladugård och växthus. En pyroman härjade på sjuttiotalet och i dag finns förutom sjövillan bara en arrendatorsbostad vid infarten samt två små stugor vid Skärholmens brygga kvar. Den ena var lagd i ruiner och byggdes upp kring år 1990. Efter en nedgångsperiod, då huset bland annat användes av Svenska scoutförbundet, reparerades gården omkring 1960. Det gjordes rätt pietetslöst. Exempelvis kläddes flera innerväggar i flygarna med masonit. 1977 genomgick gården ännu en restaurering, då det nuvarande köket och toaletterna kommer till. Alltsedan dess genomgår gården ständigt små restaureringar och förbättringar. De flesta syftar till att återskapa 1700-talsatmosfären. År 1988 bildades Föreningen Skärholmens gård som sedan dess hyr gården av staden (AB Stadsholmen) och förvaltar byggnaderna samt upplåter gården för olika kulturevenemang. Kontrakt har ingåtts med LW:s festarrangemang som driver konferens- och festverksamhet samt caféet.