Gården

Skärholmens gård är belägen vid Fiskarfjärdens båtklubb, mittemot Kungshatt.